Xin chào, tôi là

F-HOLDING.NET. Cố vấn tài chính & kinh doanh ở Vietnam.

Thông điệp của chúng tôi

Chúng tôi vừa ra mắt quỹ đầu tư theo hình thức tương hỗ với quy mô ban đầu là 100 tỷ VNĐ. Chúng tôi đang thúc đẫy việc tìm kiếm và phát triển những Startup trong hệ sinh thái và có liên quan đến hệ sinh thái của chúng tôi.

Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra hệ sinh thái kinh doanh phục vụ cho việc phát triển của các nhóm Doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, các nhà sản xuất tự thân, các chủ trang trại và đăc biệt là nhũng người nông dân ở các vùng sâu, vùng xa trên khắp cả nước dễ dàng tiệu thu được sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của mình.

Hệ sinh thái FELIX GROUP thuộc f-holding.net

Những người thành công thực hiện những điều người không thành công đơn giản là không muốn làm.

– Jesse Doe

Nền

Là Tổ chức có kinh nghiệm trong việc xây dựng vận hành hệ thống kinh doanh và hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử, F-HOLDING.NET đã giúp phát triển nhiều hội thảo và chương trình thay đổi cuộc sống của rất nhiều người và đổi mới hoạt động kinh doanh theo xu hướng sáng tạo trong nước cũng như trên toàn thế giới.

Kinh nghiệm

Là Tổ chức có sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực: Tài chính, Bảo hiểm, Pháp lý, Tư vấn kinh doanh, Giáo dục, Công nghệ, Thương mại điện tử, Logistics, Truyền trông, Sản xuất, …

Ban lãnh đạo

Là những Nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành của nhiều Doanh nghiệp thành công trong và ngoài nước.

Chủ đề

Hệ sinh thái khởi nghiệp có sự liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất đến khâu tiệu thu. Từ hoạt động giáo dục đào tạo đến việc tìm kiếm và phát triển nguồn nhân lực chất lượng đáp như nhu cầu của doanh nghiệp với sự đồng hành của quỹ tương hỗ luôn là sự quan tâm mạnh mẽ của toàn xã hội.

Miễn phí lần tư vấn đầu tiên