Chúng tôi là

F-HOLDING.NET

Quỹ đầu tư tương hỗ dành cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ

Chúng tôi vừa ra mắt quỹ đầu tư theo hình thức tương hỗ với quy mô ban đầu là 100 tỷ VNĐ. Chúng tôi đang thúc đẫy việc tìm kiếm và phát triển những Startup trong hệ sinh thái và có liên quan đến hệ sinh thái của chúng tôi.

Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra hệ sinh thái kinh doanh phục vụ cho việc phát triển của các nhóm Doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, các nhà sản xuất tự thân, các chủ trang trại và đăc biệt là nhũng người nông dân ở các vùng sâu, vùng xa trên khắp cả nước dễ dàng tiệu thu được sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của mình.

“Những người mà đủ táo bạo để nghĩ là họ có thể thay đổi thế giới là những người sẽ hành động.”

Miễn phí lần tư vấn đầu tiên